Möte med Forsbackas utvecklingsgrupp

Tisdag 11 maj 2021 18:30 - 20:30 Okänd plats

Om evenemanget

Möte med Forsbackas utvecklingsgrupp den 11/5 kl.18.30, via Teams.

Vid mötet redovisar Ekologigruppen arbetet med förstudierna kring strandpromenad, entré och Ålborg. Handlingarna finns utskickade för granskning, samt är länkade nedan. Läs igenom och kom med synpunkter.

Förstudie Forsbacka Centrum och strandpromenaden granskningsversion 210416

Förstudie Forsbacka Ålborg_granskningsversion_210416