Registrera ny förening

Ett formulär för att skicka in föreningsinfo

Nånting om det här formuläret och kanske om vad som händer när det skickas in och vilka krav som ställs på den som skickar in det.

Information om förening