Stormöte Ytterområdesatsning

Onsdag 26 april 2023 18:30 - 20:00 Okänd plats

Om evenemanget

 Program för kvällen:

18.30 – 18.35 Introduktion och välkommen (Lars)

18.35 - 18.55 Stiftelsen Forsbacka bruk – Vad är på gång (Maria)

18.55 - 19.10 Information om ytterområdessatsningen – Vad är på gång (Erika)

19.10 – 19.20 Hämta fika

19.20 – 19.40 Workshop/gruppsamtal – nya idéer

19.40 – 19.55  Återkoppling från workshop

19.55 - 20.00 Summering och Avslutning och tack för idag