Städdag

Lördag 8 maj 2021 10:00 - 13:00 Okänd plats

Om evenemanget

Vi ska röja sly, städa kök och utställning samt laga scen

All hjälp mottages tacksamt!

Ta gärna med vänner och verktyg.

Välkomna!

Stiftelsen Forsbacka bruk.