Forsbackas utvecklingsgrupp

Tisdag 23 maj 2023 17:15 - 19:15 Okänd plats

Om evenemanget

Vid mötet den 23/5:

Besök från ”Äldrevänlig kommun”, kommunens äldrelots och volontärsamordnare.